Gladys Reyes,丈夫Cristopher Roxas对INC的争议发表了看法

2019
07/08
02:09

必发集团官网登录/ 娱乐/ Gladys Reyes,丈夫Cristopher Roxas对INC的争议发表了看法

2015年7月26日晚上11:28发布
2015年7月26日下午11:32更新

DEFENDING INC.Gladys Reyes和丈夫Cristopher Roxas分享他们对宗教团体Iglesia ni Cristo所面临的争议的看法。两人都是教会的成员。文件照片由Mark Cristino / Rappler拍摄

DEFENDING INC.Gladys Reyes和丈夫Cristopher Roxas分享他们对宗教团体Iglesia ni Cristo所面临的争议的看法。 两人都是教会的成员。 文件照片由Mark Cristino / Rappler拍摄

马尼拉,菲律宾 - 女演员格拉迪斯雷耶斯和丈夫克里斯托弗罗哈斯借此机会就过去几天围绕伊格莉西亚妮克里斯托的争议发表了讲话。

在Instagram上,Gladys发布了她和Cristopher的照片以及来自INC的朋友的合影。

由Gladys Reyes-Sommereux(@iamglad​​ysreyes)发布的照片

Ako'y Iglesia ni Cristo .. Dahil sa kaabalahan sa teyping ng serye,pagrerebyu ng mga materyal sa telebisyon at pelikula bilang isa sa lupon ng MTRCB,kabi-kabilang pulong bilang”executive producer“para sa aking programa,pirmahan ng kontrata para sa isang makabuluhang programa sa telebisyon at higit sa lahat oras para sa asawa at aking tatlong mga anak,ay hindi ako nagkaroon ng pagkakataong maglahad ng aking saloobin ukol sa maituturing na pinakamalaking pagsubok sa INC。

(我是Iglesia ni Cristo的成员......由于我的录音,作为MTRCB的一部分,电视和电影的材料审查,作为我的节目的“执行制片人”,在电视上签署合同,并与我的丈夫和我的3个孩子,我没有机会分享我对INC经历的试验的看法。)

Sa aking mga katrabaho at”kaibigan“sa tunay na kahulugan ng salitang yun,maging hindi ko personal na kakilala,na hindi ko naringgan ng sarkastikong komento,na hindi agad-agad nanghusga,di nagpadama ng pagiging insensitibo,bagkus nagpaabot ng pagmamalasakit, simpatya at respeto sa aming nararamdaman kulang ang salitang salamat !!

(对于我真正意义上的同事和“朋友”,即使是那些我不认识的人,我没有听到讽刺性的评论,也没有立即判断,并没有麻木不仁,与理解,同情和尊重,没有言语,但谢谢!!)

“Sa mga kapatid sa Iglesia,mas lalo tayong magpakatatag at pakahigpitan ang pagkapit sa doktrina at aral na tumimo sa ating puso,isip at kaluluwa.Mas lalo natin pagtibayin ang pundasyon nginging pananampalataya.Sa mga ganitong panahon,wag tayong manghina,wag tayo manlupaypay,hindi kahinaan ang pagluha,iiyak natin lahat sa ating Panginoong Dyos sa pamamagitan ng panalangin,ang lahat ng hapis at suliranin.Pakatandaan po natin sa Dyos tayo naglilingkod at hindi sa tao Ako'y Iglesia ni Cristo .. mananatili at maninindigan! !” 格拉迪斯写道。

(对于我们来自伊格莱西亚的兄弟姐妹们,让我们坚强,继续坚持教导我们在心灵,思想和灵魂中成真的教义和教训。让我们加强我们信仰的基础。在这些时候,让我们我们不要软弱,不要失去我们的力量。哭泣不是软弱的表现,让我们通过祷告,痛苦和问题向我们的上帝哭泣。让我们记住,我们侍奉上帝而不是人类。我是一个教会ni Cristo ......永远坚持下去。)

格拉迪斯的丈夫克里斯托弗也带着他的Facebook账户分享他对这场争议的看法。

Sa mga nagtatanong at may mga komento about sa INC .. .ito po ang stand ko ... IGLESIA PO AKO NI CRISTO hindi po ako iglesia ng kung sino man ... kung ano po ang sinampalatayanang ko doktrina at laman ng bibliya yun ang sinusunod ko .. ang IGLESIA NI CRISTO ay banal ang tao po ay kanya kanyang punas lang po ng lamesa ... bakit ako titingin sa tao,siya ba ang diyos ko..at higit sa lahat sa akin ba sisingilin yan kung sino ang可能sala siya ang haha​​rap pag dating ng takdang panahon ... paano niyo hihikatin sa puso ko ang naramdaman ko ng tawagin ako ni cristo ...“他写道。

(对于那些询问和评论INC的人,这是我的立场......我来自IGLESIA NI CRISTO,而不是任何人的iglesia [教会] ......我们相信的教义和圣经包含的内容,这就是我将要遵循的...... IGLESIA NI CRISTO 是神圣的。人们以自己的方式擦拭他们的桌子。 为什么我要看一个人,他是我的上帝吗?最重要的是,我会为他人的罪行负责吗?无论谁犯罪的人会在合适的时间负起责任。你怎么知道我被基督召唤时的感受?)

Iglesia ni Cristio目前面临一系列有争议的事件。 菲尼克斯纳撒尼尔“天使”马纳洛,现任执行部长爱德华多·马纳洛的兄弟,在YouTube上发布了他的生命和母亲特尼·马纳洛的生命处于危险之中。 Manalo的家人 INC内部 。他们还了一直批评该集团等级制度的INC部长。

他的家人的陈述将他自己的母亲和兄弟驱逐出集团。 - Rappler.com

免责声明:本文来自必发集团官网登录新闻客户端自媒体,不代表必发集团官网登录的观点和立场。